Địa chỉ
Free Support : +66 86 944 6441

COATMASTER THIẾT BỊ ĐO ĐỘ DÀY LỚP SƠN

Máy đo độ dày sơn COATMASTER, công cụ dùng để đo độ dày của lớp phủ ngay sau khi thi công. Bằng máy đo độ dày sơn Coatmaster để đo bột và sơn ướt và khô. Máy đo có thể di động, không tiếp xúc và không phá hủy, không có khí thải độc hại Coatmaster lý tưởng để đo lớp phủ trên bề mặt kim loại, giấy, cao su, gốm, thủy tinh, nhựa và gỗ.

New generation of non-contact coating thickness gauges in field tests

        Máy đo độ dày sơn COATMASTER, công cụ dùng để đo độ dày của lớp phủ ngay sau khi thi công. Bằng máy đo độ dày sơn Coatmaster để đo bột và sơn ướt và khô. Máy đo có thể di động, không tiếp xúc và không phá hủy, không có khí thải độc hại Coatmaster lý tưởng để đo lớp phủ trên bề mặt kim loại, giấy, cao su, gốm, thủy tinh, nhựa và gỗ.
       Từ cuộc khảo sát người ta thấy rằng ngay cả ngày nay ít hơn 10% lượng sơn tĩnh điện xác định độ dày của lớp trước khi nướng hoặc đóng rắn. Độ dày của lớp được áp dụng phụ thuộc vào một số biến số bên ngoài có ảnh hưởng, không phải tất cả các biến số đó đều có thể kiểm soát được. Điều này bao gồm các yếu tố khác như thành phần của vật liệu sơn tĩnh điện. Sự hư hỏng của các bộ phận bị mòn và độ ẩm nếu các thông số lớp phủ không đổi. Độ dày lớp có thể dao động hơn 50% với các phương pháp cổ điển. Lớp sơn lót chỉ có thể bảo vệ bề mặt nếu sử dụng nhiều vật liệu phủ hơn mức cần thiết.
         Nếu độ dày lớp được đo ngay sau khi phủ độ dày lớp mục tiêu có thể được khớp chính xác. Trong thực tế, có thể tiết kiệm tới 30% vật liệu sơn tĩnh điện theo cách này. Cho đến nay, nhiều nhà cung cấp máy đo độ dày lớp phủ không tiếp xúc đã thất bại. Do yêu cầu công nghiệp cao, những yêu cầu như vậy bao gồm dung sai xử lý cao. Quá trình đo nhanh có thể đo các bộ phận chuyển động cũng như phù hợp tốt với các tiêu chuẩn về trạng thái burn-in.

Figure 1: The new edition of the coatmaster  Flex in a field trial

Figure 2 : Comparison of the coating thickness measurement before (coatmaster  Flex) and after curing (contacting measuring method) for different RAL colors, determined by the companies (a-e) participating in the field test.