ໂທລະສັບ
Free Support : +66 86 944 6441

COATMASTER ເຄື່ອງວັດຄວາມໜາຂອງສີ

COATMASTER ເຄື່ອງວັດຄວາມໜາຂອງສີ ເຄື່ອງວັດຄວາມໜາຂອງສີ Coatmaster ເຄື່ອງມືສຳລັບວັດຄວາມໜາຂອງຊັ້ນເຄືອບທັນທີຫຼັງການໃຊ້ໂດຍເຄື່ອງວັດຄວາມໜາຂອງສີ Coatmaster ສຳລັບການວັດຜົງແລະສີແບບປ່ຽກແລະແຫ້ງ ເກດສາມາດພົກພາທຳງານແບບບໍ່ສຳພັດ ແລະ ບໍ່ທຳລາຍໂດຍບໍ່ມີການປ່ອຍມົນລະຜິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ Coatmaster ເໝາະສຳລັບການວັດການເຄືອບຜິວເທີງໂລຫະ ເຈ້ຍ ຢາງ ເຊຣາມິກ ແກ້ວ ພລາສຕິກ ແລະ ພື້ນຜິດໄມ້

New generation of non-contact coating thickness gauges in field tests

        ເຄື່ອງວັດຄວາມໜາຂອງສີ Coatmaster ເຄື່ອງມືສຳລັບວັດຄວາມໜາຂອງຊັ້ນເຄືອບທັນທີຫຼັງການໃຊ້ໂດຍເຄື່ອງວັດຄວາມໜາຂອງສີ Coatmaster ສຳລັບການວັດຜົງແລະສີແບບປ່ຽກແລະແຫ້ງ ເກດສາມາດພົກພາທຳງານແບບບໍ່ສຳພັດ ແລະ ບໍ່ທຳລາຍໂດຍບໍ່ມີການປ່ອຍມົນລະຜິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ Coatmaster ເໝາະສຳລັບການວັດການເຄືອບຜິວເທີງໂລຫະ ເຈ້ຍ ຢາງ ເຊຣາມິກ ແກ້ວ ພລາສຕິກ ແລະ ພື້ນຜິດໄມ້
     ຈາກການສຳລວດພົບວ່າທຸກມື້ນີ້ ສານເຄືອບສີຝຸ່ນບໍ່ເຖີງ 10% ເປັນຕົວກຳນົດຄວາມໜາຂອງຊັ້ນກ່ອນອົບ ຫຼື ບົ່ມ ຄວາມໜາຂອງຊັ້ນທີ່ໃຊ້ຈະຂື້ນຢູ່ກັບຕົວແປພາຍນອກທີ່ມີອິດທິພົນຫຼາຍຕົວເຊີ່ງບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ທັ້ງໝົດ ເຊີ່ງລວມເຖີງປັດໃຈອື່ນໆ ເຊັ່ນ ອົງປະກອບຂອງວັດຖຸເຄືອບສີຝຸ່ນ ການເຊື່ອມສະພາບຂອງອຸປະກອນມີການຊຸດໂສມລົງ ແລະ ຄວາມຊື່ນ ຫາກພາຣາມິເຕີການເຄືອບຄົງທີ່ ຄວາມໜາຂອງຊັ້ນສາມາດຜັນຜວນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 50% ດ້ວຍວິທີຄາສຊິກ ການເຄືອບຜິວດ້ານລຸ່ມສາມາປ້ອງກັນການເຄືອບຜິວໄດ້ຫາກໃຊ້ວັດສະດຸເຄືອບຫຼາຍເກີນຄວາມຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ.
     ຫາກວັດຄວາມໜາຂອງຊັ້ນທັນທີຫຼັງຈາກເຄືອບແລ້ວ ຄວາມໜາຂອງຊັ້ນເປົ້າໝາຍຈະສາມາດຈັບຄູ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ໃນທາງປະຕິບັດສາມາດປະຢັດວັດສະດຸເຄືອບສີຝຸ່ນໄດ້ຫຼາຍເຖີງ 30% ດ້ວຍວິທີນີ້ ຈົນເຖີງຂະນະນີ້ຊັບພາຍເອີຫຼາຍລາຍຂອງເກດວັດຄວາມໜາຜິວເຄືອບແບບບໍ່ສຳພັດລົ້ມເລວເນື່ອງຈາກຂໍ້ກຳນົດທາງອຸດສະຫະກຳທີ່ສູງ ຂໍ້ກຳນົດດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍພິກັດຄວາມເພື່ອສູງໃນການຈັດການ ກະບວການວັດທີ່ວ່ອງໄວ ເພື່ອສາມາດວັດອຸປະກອນເຄື່ອນໄຫວ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ຕົກລົງທີ່ດີກັບການວັດປຽບທຽບໃນສະຖານະເບີ້ນອິນ

Figure 1: The new edition of the coatmaster  Flex in a field trial

Figure 2 : Comparison of the coating thickness measurement before (coatmaster  Flex) and after curing (contacting measuring method) for different RAL colors, determined by the companies (a-e) participating in the field test.