ໂທລະສັບ
Free Support : +66 65 925 4414

DRONE SCAN ອຸປະກອນຊ່ວຍນັບສະຕ໋ອກ

DRONE SCAN ອຸປະກອນຊ່ວຍນັບສະຕ໋ອກ ວ່ອງໄວ ແລະ ພົກພາໄດ້ ເໝາະສຳລັບການກວດສອບ ຫຼື ຈັດເກັບສິນຄ້າໃນຄັງສີນຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ. ອຸປະກອນແຍກດຽວ ເຊີ່ງຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດຕິດເຂົ້າກັບ Mavic 2 ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ງ່າຍຫຼາຍ

INNOVATIVE INVENTORY TECHNOLOGY

ວ່ອງໄວ ແລະ ພົກພາໄດ້ ເໝາະສຳລັບການກວດສອບ ຫຼື ຈັດເກັບສິນຄ້າໃນຄັງສີນຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ.
  • ອຸປະກອນແຍກດຽວ ເຊີ່ງຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດຕິດເຂົ້າກັບ Mavic 2 ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ງ່າຍຫຼາຍ
     • ຜູ້ປະຕິບັດງານຈະຢູ່ເທີງພື້ນຢ່າງປອດໄພ ແລະ ບິນໂດຼນຂື້ນໄປເທີງພາເລດ
     • ການສະແກນບາໂຄດທັງໝົດຈະຖືກສົ່ງໄປ URL ຂອງ Hummingbird ໂດຍຕົງ ແລະ ສາມາດດາວໂຫຼດລົງພີຊີ/ອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່ຂອງຜູ້ໃຊ້ໄດ້ເມື່ອການສະແກນສຳເລັດ.
     • ໃນສູນກະຈາຍສີນຄ້າຍອຸປະໂພກບໍລິໂພກຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີການສະແກນແບບປ່ອຍລົງ ລູກຄ້າລາຍງານວ່າປະສິດຕິພາບຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານເພີ່ມຂື້ນ 20 ເທົ່າ ໃນລະຫວ່າງການຮັບສິນຄ້າໃນຄັງ
     • ແອັບພິເຄຊັນສະເພາະທີ່ສຳຄັນສຳລັບບໍລິສັດກວດສອບ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພຫຼັກປະກັນການຈັດການຫາເງີນທືນຂອງຫຸ້ນ
     ນ້ຳໜັກບັນທຸກທີ່ໃຊ້ໂດຼນລຸນເກົ່າກ່ອນໜ້າ Hadeda ຕິດຢູ່ກັບ DJI M100 Quadcopter ເຮົາໄດ້ປັບປຸ່ງໂຫຼດເພື່ອສ້າງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ຂອງເຮົາ Hummingbird ເຊີ່ງໄດ້ຮັບການອອກແບບມາເພື່ອຕິດຕັ້ງກັບ Mavic 2
ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ນີ້ເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍຄວາມຄ່ອງຕົວ ຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ເຊັ່ນດ່ຽວກັນກັບຊື່ດຽວກັນ ເຊີ່ງເປັນສີ່ງສຳຄັນຫຼາຍໃນການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດແກ່ລູກຄ້າຂອງເຮົາ ຄັງສິນຄ້າຂອງພວກເຂົາເຊັ່ນດຽວກັບທີ່ Hummingbird ມີຄວາມສາມາດທີ່ໂດດເດັ່ນໃນການປະຢັດພະລັງານແບັດເຕີລີ່ ແລະ ເວລາໃນການບິນຂອງ Mavic 2 ດ້ວຍນ້ຳໜັກບັນທຸກເບົາໃໝ່ຂອງເຮົາຈື່ງດົນກວ່າຜະລິດຕະພັນແບບເກົ່າເຖີງ 15ນາທີ - 6ນາທີ
     ເຮົາໄດ້ເຫັນການປັບປຸ່ງອາຍຸການໃຊ້ງານແບັດເຕີລີ່ດ້ວຍການປ່ຽນຈາກ M100 ເປັນ Macic 2 ຈາກມຸມມອງຂອງຄວາມເປັນອິດສະຫຼະ ເຮົາຍັງເຊື່ອວ່າຜູ້ປະຕິບັດງານເພີ່ມຄຸນຄ່າໃຫ້ກັບລະບົບນີ້ຢ່າງຫຼາຍສຳລັບການແຊກແຊງ ແລະ ໃຊ້ງານອັດສະລິຍະ ແລະ ການປ່ຽນແປງແບັດເຕີລີ່
     • ເວລາບີນສະແກນດົນຂື້ນ
     • ເໝາະສຳລັບໂຄງການໃນໄລຍະທຳອິດ ກວດສອບການໃຊ້ງານໂດຼນໃນຄັງສີນຄ້າ
     • ແພັກເກດທີ່ຍືດຍຸ່ນ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງສຳລັບພັນທະມິດ
     • ການເຝິກອົບຮົມຂັ້ນຕຳໃນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ໃຊ້ງານ
     • ອອກແບບມາເພື່ອມອບການປັບປຸ່ງປະສິດຕິພາບການສະແກນ 20 ເທົ່າ
     • ຕົວເລືອກການປະສົມລວມທີ່ຍືດຍຸ່ນ
ຄຸນສົມບັດ
     • ສະແກນບາໂຄດເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງ
     • ໜ້າຈໍອອນບອດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສະແດງຈຳນວນການສະແກນ Wi-Fi ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າສົນໃຈອື່ນໆ
     • ຕົວກອງບາໂຄດທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບເວີຊັນເຕັມ ແຕ່ມີພຽງຕົວກອງດຽວ ໝາຍເຫດ 4
     • HummingBird ຕັ້ງຄ່າຮ໋ອດສະປອດ Wi-Fi ແລະເວບໄຊ “ບິນ” ຂອງຕົວເອງ
     • ຜູ້ປະຕິບັດງານປັບຮາດແວໃຫ້ເຂົ້າກັບ Mavic ແລະ ສະແກນບາໂຄດ
     • ຫຼັງຈາກສະແກນ ຜູ້ຄວບຄຸມເຄື່ອງຈະລົງຈອດໂດຼນແຕ່ເປີດຖີ້ມໄວ້ (ໃຊ້ເວລາບີນ 15ນາທີ)
     • ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຊື່ອມຕໍ່ໂທລະສັບມືຖື/ພີຊີຂອງຕົນເຂົ້າກັບຮ໋ອດສະປອດ HummingBird ແລະ ໄປທີ URL ຂອງ HummingBird ເທີງອຸປະກອນ (10.0.0.1)
     • ສາມາດດາວໂຫຼດລາຍການບາໂຄດທີ່ສະແກນໄດ້ຈາກ HummingBird ໄປທີ່ອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາ
     • ການຕັ້ງຄ່າຕົວກອງສະແກນເນີສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍໃຊ້ URL ດຽວກັນ
     • ເມື່ອໃສ່ແບັດເຕີລີ່ໃໝ່ລົງໃນໂດຼນ ບາໂຄດທີ່ສະແກນຈະຖືກລ້າງ ແຕ່ການຕັ້ງຄ່າຕົວກອງຈະຍັງຄົງຢູ່