ໂທລະສັບ
Free Support : +66 65 925 4414

USI ITALIA ຫ້ອງພົ່ນອົບສີ ງານອຸດສະຫະກຳ

USI ITALIA ຫ້ອງພົ່ນອົບສີ ງານອຸດສະຫະກຳ ປະສົບການກວ່າ 50ປີ ຂອງ USIITALIA ເຮົາໃຫ້ບໍລິການໂຊລູຊັນທີ່ກຳນົດເອງສຳລັບຫ້ອງພົ່ນສີອຸດສະຫະກຳລົບບຂອງເຮົາເຮັດໄດ້ທັງທາສີ ແລະ ອົບໃນຕູ້ດຽວກັນ ເທັກໂນໂລຢີທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງເຮົາຄືວົງຈອນການອົບທີ່ມີປະລິມນອາກາດ 100% ໃນຕູ້ພົ່ນ ລະບົບ heat exchanger ຂອງ USI ເຮັດໃຫ້ການສີ້ນເປື່ອງເຊື້ອເພີ້ງຫຼຸດລົງ (ນ້ອຍກວ່າເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນແບບໃຊ້ແກັດສປະຢັດພະລັງງານສູງສຸດ 30%) ແລະຕູ້ພົ່ນສີຂອງເຮົາເພີ່ມປະສິດຕິພາບການເຮັດວຽກເຖີງ 55% ເມື່ອທຽບກັບລຸນອື່ນໆ

Standard spray booth

       ປະສົບການກວ່າ 50ປີ ຂອງ USIITALIA ເຮົາໃຫ້ບໍລິການໂຊລູຊັນທີ່ກຳນົດເອງສຳລັບຫ້ອງພົ່ນສີອຸດສະຫະກຳລົບບຂອງເຮົາເຮັດໄດ້ທັງທາສີ ແລະ ອົບໃນຕູ້ດຽວກັນ ເທັກໂນໂລຢີທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງເຮົາຄືວົງຈອນການອົບທີ່ມີປະລິມນອາກາດ 100% ໃນຕູ້ພົ່ນ ລະບົບ heat exchanger ຂອງ USI ເຮັດໃຫ້ການສີ້ນເປື່ອງເຊື້ອເພີ້ງຫຼຸດລົງ (ນ້ອຍກວ່າເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນແບບໃຊ້ແກັດສປະຢັດພະລັງງານສູງສຸດ 30%) ແລະຕູ້ພົ່ນສີຂອງເຮົາເພີ່ມປະສິດຕິພາບການເຮັດວຽກເຖີງ 55% ເມື່ອທຽບກັບລຸນອື່ນໆ

Industrial Spray booth

-  ຫ້ອງພົ່ນສີແບບອຸດສະຫະກຳ ອອກແບບຕາມຄວາມຕ້ອງການລູກຄ້າເປັນຫຼັກ ສາມາຮອງຮັບການຜະລິດ ລົດບັນທຸດ, ລົດໄຟ, ລົດໃຕ້ດີນ, ຍົນ ຫຼື ຍົນທະຫານ, ເຮືອ ແລະ ກັງຫັນລົມ.
-  ນອກຈາກນີ້ເຮົາຍັງຈັດກຽມລິບພ້ອມແທ່ນໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດເຄື່ອນທີ່ໃນແນວຕັ້ງ ແລະ ແນນນອນຕະຫຼອດຄວາມຍາວຂອງລົດທີ່ທາສີໄດ້ ຕູ້ພົ່ນສີຂອງເຮົາໃຫ້ບໍລິການໂຊລູຊັນດ້ວຍການໄຫຼຂອງອາກາດ down draft ຫຼື semi down draft ເຊີ່ງມີປະສິດຕິພາບສູງພ້ອມປະຢັດພະລັງງານ ພັດລົມແບບອຸດສະຫະກຳ ໃຊ້ສຳລັບງານທາງອຸດສະຫະກຳຄວບຄູ່ໄປກັບມໍເຕີທີ່ແບບໃໝ່ເຊີ່ງມີປະສິດຕິພາບສູງຫຼາຍກວ່າພັດລົມແບບເກົ່າທີ່ຍັງເຮັດວຽກດ້ວຍສາຍພານແລະຣອກ


Industrial preparation area

      ພື້ນທີ່ກຽມການທາງອຸດສະຫະກຳທີ່ອອກແບບເອງສຳລັບກະບວນການຂັດ ແລະ ການຊ້ອມແປງສະເພາະຈຸດ ໂຊລູຊັນທີມີກະແສລົມແບບ down draft ຫຼື semi down draft ເຊີ່ງມີປະສິດຕິພາບສູງພ້ອມການປະຢັດພະລັງງານພັດລົມແບບອຸດສະຫະກຳ ໃຊ້ສຳລັບງານທາງອຸດສະຫະກຳຄວບຄູ່ໄປກັບມໍເຕີທີແບບໃໝ່ເຊີ່ງມີປະສິດຕິພາບສູງກວ່າພັດລົມແບບເກົ່າທີ່ຍັງເຮັດດ້ວຍສາຍພານແລະຣອກ ດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີຂອງເຮົາ ຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາຈື່ງມີສຽງລົບກວນຕຳເນື່ອງຈາກການອອກແບບພັດລົມໂດຍສະເພາະ

Mixing room

          ຫ້ອງປະສົມຂອງເຮົາໄດ້ຮັບການອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ພື້ນທີ່ສຳລັບການປະສົມສີສະຫວ່າງ ສະອາດ ແລະ ມີອາກາດຖ່າຍເທສະດວກ ນອກຈາກນີ້ເຮົາຍັງສາມາດເຮັດຂະໜາດມາດຕະຖານ ແລະ ກຳນົດເອງຂະໜາດຕາມທີຕ້ອງການໄດ້